H.C.L. nr. 199 din 29.05.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE DEPOZIT DE CĂRBUNE EXISTENT, SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ÎN SUBZONA CU FUNCȚIUNI MIXTE PRESTĂRI SERVICII ȘI LOCUIRE", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Victoriei, nr. 146, cu acces din Aleea Toamnei, iniţiator: SC RELLYAN SRL
Se incarca...