Ședința din 28 Mai 2024adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 276 din 28.05.2024
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 207/2024 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții MODERNIZAREA BULEVARDELOR BUCUREȘTI, REPUBLICII, UNIRII, TRAIAN ȘI MODERNIZARE STRADA GĂRII ȘI CREAREA UNOR TRASEE DEDICATE CU PRIORITATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN COMUN ȘI PISTĂ DE BICICLETE
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 275 din 28.05.2024
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare disponibile, situate în Baia Mare, Bd. Regele Ferdinand nr..., scara .., ap. .. și Bd. Regele Ferdinand nr..., scara .., ap...
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 274 din 28.05.2024
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr... ap..., către doamna ...., în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 1412/06.01.2015 prelungit prin Act adițional nr. 8/2024
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 273 din 28.05.2024
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr... ap..., către ..., în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 11634/07.06.2019 prelungit prin Act adițional nr. 5/2024
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 272 din 28.05.2024
privind însușirea documentației cadastrale având ca obiect parcelarea terenului identificat în CF. 124090 Baia Mare, nr. cad. 124090, în suprafață de 48280 mp, proprietate publică a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 271 din 28.05.2024
privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Asociația Plaja de la Munte în vederea organizării evenimentului ”Cupa României la Beach Handball 2024” în perioada 11 - 19 iunie 2024
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 270 din 28.05.2024
privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare   
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 269 din 28.05.2024
privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Regenerare urbană durabilă prin înființarea Pieței Universității în Municipiul Baia Mare”
adăugată în 30 Mai, 2024 H.C.L. nr. 268 din 28.05.2024
privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 179/2020 prin care s-a aprobat contractarea unui împrumut intern în valoare de 130.000.000 lei pentru asigurarea prefinanțării, cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile modificată prin HCL nr. 7/2022 prin HCL nr. 513/2022 și prin HCL nr.240/2023
Se incarca...