Ședința din 25 Aprilie 2019adăugată în 06 Mai, 2019 H.C.L. nr. 142 din 25.04.2019
privind modificarea art. 1, litera a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii: Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" - Reabilitare etapa II - Corp Vechi, Municipiul Baia Mare
adăugată în 06 Mai, 2019 H.C.L. nr. 141 din 25.04.2019
privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Ruşdea Baia Mare” SMIS 124182
adăugată în 06 Mai, 2019 H.C.L. nr. 140 din 25.04.2019
pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2019
Se incarca...