Ședința din 20 Iulie 2022adăugată în 22 Iulie, 2022 H.C.L. nr. 279 din 20.07.2022
privind aprobarea proiectului şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Renovarea/ reamenajarea spațiilor din unitatile scolare Școala Gimnazială Simion Barnutiu si Școala Gimnazială Vasile Alecsandri “- obiectiv Școala Gimnazială Simion Barnutiu, cod SMIS 143700
adăugată în 22 Iulie, 2022 H.C.L. nr. 278 din 20.07.2022
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții “Renovarea/reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu și Școala Gimnazială Vasile Alecsandri - Școala Gimnazială Vasile Alecsandri”, cod SMIS 154624
Se incarca...