Ședința din 20 Decembrie 2018adăugată în 03 Ianuarie, 2019 H.C.L. nr. 672 din 20.12.2018
privind scutirea la plată a taxei pe clădire pentru partea din imobilul situat in Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 19, parter, închiriat Asociației “Grupul de Acțiune Locală Baia Mare ” 
adăugată în 28 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 671 din 20.12.2018
privind aprobarea Regulamentului cadru pentru închirierea spațiilor disponibile din incinta Teatrului Municipal Baia Mare aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, a instrucțiunilor de participare la licitație, caietului de sarcini și a modelelor contractelor de închiriere
adăugată în 28 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 669 din 20.12.2018
privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului în municipiul Baia Mare 
adăugată în 28 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 665 din 20.12.2018
privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor situate în municipiul Baia Mare, în zonele de impozitare delimitate
adăugată în 21 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 688 din 20.12.2018
privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren în suprafaţă de 63471 mp, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete - creare bulevard între Bd. București și Bd. Independentei și crearea de banda dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete” și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere 
adăugată în 21 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 668 din 20.12.2018
pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului IV 2018
adăugată în 21 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 666 din 20.12.2018
privind aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor percepute de Seviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2019
adăugată în 21 Decembrie, 2018 H.C.L. nr. 664 din 20.12.2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Se incarca...