Ședința din 16 Noiembrie 2022adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 488 din 16.11.2022
privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor cultural-artistice, în perioada 1 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 487 din 16.11.2022
privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Baia Mare şi Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații în municipiul Baia Mare
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 486 din 16.11.2022
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2022
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 485 din 16.11.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de locuințe si functiuni complementare Atrium” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Dragoș Voda FN. , inițiatori: BM ATRIUM Center SRL, SC UNIO SA, SC AC Mobile SRL, ...., ....., ......, SC Remin SA
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 484 din 16.11.2022
privind aprobarea taxelor speciale de participare la evenimentul ,,Târgul de Crăciun 2022”, în perioada 30 noiembrie 2022 - 9 ianuarie 2023 și a Documentației de repartizare prin licitație publică a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în vederea participării și desfășurării de activități în perimetrul de desfășurare a evenimentului
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 483 din 16.11.2022
privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor publice de interes local și serviciilor publice de interes local
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 482 din 16.11.2022
privind acordarea cu titlu gratuit a drepturilor de uz și servitute în favoarea DELGAZ GRID SA, asupra terenului proprietate publică a Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 126409 Baia Mare, nr. cadastral 126409, în suprafață de 55.587 mp
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 481 din 16.11.2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființarea Centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar destinată aglomerării urbane Baia Mare” în vederea includerii la finanțare prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor
adăugată în 18 Noiembrie, 2022 H.C.L. nr. 480 din 16.11.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare” si a cheltuielilor aferente acestuia, in cadrul Planului Național de Redresare si Rezilienta, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
Se incarca...