Ședința din 16 Februarie 2018adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 57 din 16.02.2018
privind aprobarea formei cadru a contractului de mandat și împuternicirea Primarului Municipiului Baia Mare pentru a semna contractul de mandat cu fiecare membru al Consiliului de administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 56 din 16.02.2018
privind numirea membrului reprezentant al autorității publice tutelare în Consiliul de Administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 55 din 16.02.2018
privind numirea a 3 membri în Consiliul de Administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 54 din 16.02.2018
privind constituirea Municipiului Baia Mare ca parte civilă în dosarul penal nr. 5018/P/2016, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pentru suma de 194.333 lei și dobânda aferentă
adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 53 din 16.02.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Creşei Steluţelor în cartierul Vasile Alecsandri” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 - Axa Prioritara 4
adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 52 din 16.02.2018
privind modificarea art. 14 şi art. 24 din Anexa 1 - Regulament privind procedura de emitere a acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activități comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare aprobată prin H.C.L.nr. 204/2017
adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 51 din 16.02.2018
privind îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 19/2018
adăugată în 26 Februarie, 2018 H.C.L. nr. 50 din 16.02.2018
privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
Se incarca...