Ședința din 13 Mai 2019adăugată în 16 Mai, 2019 H.C.L. nr. 149 din 13.05.2019
privind împuternicirea Primarului Municipiului Baia Mare, dr. ec. Cătălin Cherecheș, cu semnarea și depunerea cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat ” Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Măsurii 15 ” , Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ” Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020, Cod: DPDsv-SFEADRv/M15
adăugată în 16 Mai, 2019 H.C.L. nr. 148 din 13.05.2019
privind includerea unei suprafețe de teren care face parte din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/2001
adăugată în 16 Mai, 2019 H.C.L. nr. 147 din 13.05.2019
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 9/2019 pentru aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare”
adăugată în 16 Mai, 2019 H.C.L. nr. 146 din 13.05.2019
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local
adăugată în 16 Mai, 2019 H.C.L. nr. 145 din 13.05.2019
privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 107/ 2019 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 656/2018 pentru contractarea unui imprumut intern pentru finantarea unor investitii publice de interes local
adăugată în 16 Mai, 2019 H.C.L. nr. 144 din 13.05.2019
privind însuşirea Raportului de evaluare a Complexului Hotel - Restaurant ,,MINERUL,, identificat prin C.F.nr. 101108 -C1-U1 și terenul aferent, C.F.nr 101108-C1-U2, C.F. nr.101108-C1-U3, C.F. nr.101108-C1-U4, C.F. 101108-C1-U5, nr.topo 479, situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.7
adăugată în 16 Mai, 2019 H.C.L. nr. 143 din 13.05.2019
privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European
Se incarca...