Ședința din 12 Noiembrie 2019adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 464 din 12.11.2019
privind desemnarea Primarului, pentru a vota, prelungirea mandatului administorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 463 din 12.11.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409/2019 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 257 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 462 din 12.11.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/2019 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Iarna Băimăreană", în perioada 1 decembrie 2019 – 1 ianuarie 2020
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 461 din 12.11.2019
privind aprobarea angajamentului de susținere pentru candidatura Municipiului Baia Mare pentru titlul de ”Capitală Europeană de Tineret, ediția 2022”
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 460 din 12.11.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza DALI, la "Școala Gimnazială LUCIAN BLAGA- " REABILITARE, EXTINDERE"
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 459 din 12.11.2019
privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi în municipiul Baia Mare
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 458 din 12.11.2019
privind completarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, prin denumirea în Piaţa Arhiepiscop Iustinian a Piațetei aflate în fața imobilelor de la adresa str. Gheorghe Șincai, nr. 31 – 33 - 37A
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 457 din 12.11.2019
privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirii din Piaţa Arhiepiscop Iustinian în Piaţa PARTIZANILOR
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 456 din 12.11.2019
privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirii din Strada RACHETEI în Strada LASCĂR PANĂ
adăugată în 14 Noiembrie, 2019 H.C.L. nr. 455 din 12.11.2019
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
Se incarca...