Ședința din 09 Septembrie 2021adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 269 din 09.09.2021
privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod : MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.20, imobil compus din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente identificat prin C.F. nr.129503 Baia Mare, nr.cadastral 129503 și nr.cadastral 129503-C1
adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 268 din 09.09.2021
privind însusirea unei documentații cadastrale de actualizare date, mărire de suprafață, pentru terenul identificat prin CF 111479 Baia Mare, nr. cadastral 111479, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 267 din 09.09.2021
privind aprobarea prelungirii locațiunii pentru locuinţele sociale situate pe str. Horea nr. 46A, str. Luminișului nr. 13 și str. Lumunișului nr. 13A, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 266 din 09.09.2021
de aprobare a modificării și completării H.C.L. nr. 318/2020 de aprobare a participării la Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin depunerea cererii de finanțare ”Împreună în cursa anti SARS-CoV-2” precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local necesare pentru acest proiect
adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 265 din 09.09.2021
privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare
adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 264 din 09.09.2021
privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru elevii cu domiciliul în Municipiul Baia Mare
adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 263 din 09.09.2021
privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul scolar 2021-2022
adăugată în 15 Septembrie, 2021 H.C.L. nr. 262 din 09.09.2021
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021
Se incarca...