Ședința din 05 Februarie 2024adăugată în 06 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 37 din 05.02.2024
Privind preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Baia Mare, în structura de personal medico-sanitar angajat de UAT Baia Mare
adăugată în 06 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 36 din 05.02.2024
privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare – Recea)”
adăugată în 06 Februarie, 2024 H.C.L. nr. 35 din 05.02.2024
privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Pasaj Italsofa Baia Mare – Groși”
Se incarca...