Pop Mariana

Consilier Local

Descriere rol în administraţie

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.
Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Consilierii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică ce implică exerciţiul autorităţii de stat. Participarea consilierilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. Consilierii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia.


Statut Politic: (CMM) Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
Indemnizație: Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului (260 lei brut). Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia este de o şedinţă de consiliu si 1 - 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

Comisiile de specialitate ale consiliului local din care face parte

Comisia III
Comisia juridică, integrare europeană, cultură, învățământ, tineret, sport și protecție socială


Contact
E-mail: mariana.pop@baiamare.ro

Se incarca...