Strategia de dezvoltare, anterioară Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană

Viziunea de dezvoltare pe termen lung a orașului și a Zonei Metropolitane este cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Baia Mare și…(zona metropolitană).

Planurile de dezvoltare stabilesc cadrul general de acțiuni și măsuri ce trebuie luate pe diferite paliere ale strategiei de dezvoltare.

Proiectele inițiate de autoritatea publică locală sunt acțiuni concrete cu finalitate imediată ce pun în practică pas cu pas, strategia de dezvoltare a Municipiului și a zonelor din aria metropolitană.

Oportunităţile de transformare a municipiului Baia Mare într-un pol de dezvoltare sunt fundamentul cunoaşterii, informaţiei, schimbării şi a calităţii. În acest context, administraţia publică locală a dezvoltat o abordare inovativă pentru planificarea oraşului, aceasta fiind considerată un proces continuu, participativ şi integrat, care să aibă în vedere obiectivele regenerării şi dezvoltării economice, creării de locuri de muncă, ameliorării condiţiilor de educaţie, de sănătate şi a calităţii vieţii.

Această abordare deschide posibilitatea creării unor coaliţii bazate pe o viziune comună, pe nevoia de a lucra şi realiza proiecte împreună.


Zona Metropolitană Baia Mare
Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, formată din Municipiul Baia Mare, cinci oraşe şi douăsprezece comune, aflate în aria de polarizare a municipiului.
 
Se incarca...