Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020

19 Mai, 2012

Viziunea de dezvoltare a municipiului Baia Mare se fundamentează pe principiile şi orientăriile pe care Uniunea Europeană le promovează în cadrul politicilor şi strategiilor sale. Aceste principii incud:

• perspectiva europenă pentru dezvoltare teritorială (ESPD)
• politica de coeziune economică şi socială
• politică de dezvoltare regională şi principiile dezvoltării urbane sustenabile
• Strategia de la Lisabona şi Strategia privind dezvoltarea sustenabilă de la Goteborg. 
 
Scopul viziunii de dezvoltare este acela de a agrega obiectivele socio-economice formulate la nivelul local cu priorităţile europene, naţionale şi regionale şi cu schimbările care au loc în prezent în dinamica spaţială, economică şi socială la nivelul zonei metropolitane Baia Mare, a judeţului Maramures şi al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Viziunea răspunde dezideratelor comune de dezvoltare ale tuturor cetăţenilor municipiului 

• asigurării creşterii economice a zonei pe termen mediu şi lung, 
• combaterii disparităţilor sociale şi teritoriale şi 
• conformării progresive cu standardele de calitate a vieţii acceptate într-un oraş de dimensiuni europene.

Categorii de probleme ce se doresc rezolvate 

• Infrastructura publică - strategia trebuie să reevalueze cadrul public necesar, din punct de vedere al accesibilităţii, utilităţilor, calitatea peisajului ambiental şi spaţiile publice, astfel încât indicatorii de calitate a infrastructurii publice să atingă cel puţin valorile medii europene, astfel încât atractivitatea socială şi economică urbană să se inscrie în standardele de calitate a vieţii pentru un oraş european.
• Vulnerabilitatea faţă de presiunile competitive - strategia trebuie să considere cadrul economiei globalizate şi trebuie să se focalizeze asupra investiţiilor publice şi private, inovării şi tehnologiilor, pentru creşterea PIB per capita şi reducerea riscurilor conjuncturale ale sistemului economic local.
• Scăderea demografică - strategia trebuie să considere consecinţele asociate scăderii demografice şi să răspundă pentru îmbunătăţirea serviciilor publice, politicilor pentru locuinţe şi sănătate, lupta împotriva sărăciei.
• Schimbările climatice - strategia trebuie să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice, în special prin susţinerea zonelor verzi şi prin diminuarea dispersiei de resurse (spre exemplu, piederile de apă, consumul prea ridicat de apă per capita, cantitatea excesivă de deşeuri, dispersiile termice/energetice). Trebuie diminuate riscurile asociate. 
• Energia - strategia trebuie să contribuie la ameliorarea eficienţei energetice, cu măsuri de diminuare a emisiilor poluante, utilizare a energiilor alternative, în condiţiile refacerii design-ului urban.
• Resursele – strategia trebuie să analizeze atent resursele umane, naturale sau construite, materiale sau imateriale, capabile să susţină propria dezvoltare şi contribuţia urbană asupra zonelor limitrofe, regionale, naţionale sau europene.

Rezultate urmărite

Accesibilitatea şi mobilitatea

Este important ca Municipiul Baia Mare sa fie legat de retele regionale, nationale sau internationale de transport rutier, feroviar sau aerian. In acest scop, administratia publica locala sustine si promoveaza:
• modernizarea drumurilor nationale sau judetene care leaga Municipiul Baia Mare de orase precum Cluj Napoca, Zalau, Satu Mare, Sighetul Marmatiei, Borsa, Targu Lapus;
• realizarea drumului expres Vaja-Baia Mare pentru conectarea la retelele nationale si europene de autostrazi;
• reabilitarea infrastructurii feroviare pe relatia Dej si Satu Mare, inclusiv modernizarea Garii Baia Mare;
• modernizarea Aeroportului International Baia Mare;
• modernizarea infrastructurii rutiere a Zonei Metropolitane Baia Mare;
Reprezinta o prioritate modernizarea infrastructurii de transport in Municipiul Baia Mare, atat pentru comunitatea baimareana, cat si pentru riveranii sau turistii acesteia, prin:
• realizarea centrelor de transport intermodal care sa asigure in mod optim accesibilitatea din sistemul de transport aerian, feroviar sau rutier regional, national si international in sistemul de transport urban, dezvoltat in zonele de proximitate urbana (zona vest pe legatura cu Satu Mare si Aeroportul International Baia Mare; zona sud pe legatura cu Cluj Napoca, Zalau, Gara Baia Mare; zona est pe legatura Targul Lapus, Borsa, Sighetul Marmatiei) 
• modernizarea principalelor artere ale Municipiului Baia Mare, care asigura transportul intre principalele zone si cartiere ale acestuia;
• reabilitarea strazilor interioare cartierelor Municipiului Baia Mare;
• dezvoltarea retelei de piste biciclete prin conectarea tuturor zonelor municipiului la zone publice, educationale, administrative sau economice;
• reabilitarea trotuarelor aferente principalelor cai de acces intre zona rezidentiala si zonele publice, educationale, administrative sau economice;

Reţele ecologice şi spaţiul public

Mediul de afaceri 
Serviciile Publice pentru cetăţeni
Reţele culturale şi sociale
Guvernanţa de Construcţii instituţionale
 

 

Descarcă fișiere atașate Strategia de Dezvoltare Baia Mare 2020
Zona Metropolitană Baia Mare
Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, formată din Municipiul Baia Mare, cinci oraşe şi douăsprezece comune, aflate în aria de polarizare a municipiului.
 
Se incarca...