Informații de interes public

Buletin informativ(Legea nr.544/2001)
Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informaţii:
Accesul la informații de interes public
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituția României şi cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.
Se incarca...