Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

Potrivit legii, declaratiile de avere si declaratiile de interese (depuse incepand cu luna octombrie 2010) se afiseaza pe pagina de internet a institutiei prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu exceptia localitatii unde sunt situate), adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii.
Lista declarațiilor depuse
Declarațiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din administrația publică locală a Municipiului Baia Mare pot fi consultate la această pagină.

Se incarca...