Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în Municipiul Baia Mare

14 Decembrie, 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:
 
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 14 decembrie 2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 15 decembrie 2021.
 
Precizăm că proiectul de hotărâre, rapoartele și referatul de specialitate pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro , sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Se incarca...