Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 26/2018 privind stabilirea redevenţelor datorate pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocurilor de locuinţe, balcoane şi pentru alte construcţii de acelaşi tip

27 Mai, 2022
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:
 
Privind modificarea şi completarea HCL 26/2018 privind stabilirea redevenţelor datorate pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocurilor de locuinţe, balcoane şi pentru alte construcţii de acelaşi tip
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 27 mai 2022 pe site-ul Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 28 mai 2022.
 
Precizăm că proiectul de hotărâre, și rapoartele de specialitate pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
Se incarca...