Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Anexa 2 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș din HCL 201/2017

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere Maramureș de modificare a Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș.

Publicăm proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Anexa 2 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș din HCL 201/2017,
azi, 18 septembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.


Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...