Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Spații de prezentare-Comercializare-Servicii Spălătorie Autocamioane-Depozitare în Zona Industriala Vest'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Speranței nr. 10
ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spații de prezentare-Comercializare-Servicii Spălătorie Autocamioane-Depozitare-în Zona Industrială Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Speranței nr. 10, judetul Maramureș, inițiator SC Trans Carpatica și Mureșan Constantin Leonte.

Publicăm proiectul de hotărâre în data de 3 decembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 4 decembrie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre, rapoartele de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...