Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Modificare funcțiune a zonei din UTR A1a în zonă de locuințe'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Vrancei f.n.

03 Februarie, 2021
ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
La solicitarea domnului Simon Marius Emil s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare funcțiune a zonei din UTR A1a în zonă de locuințe", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Vrancei, f.n.
Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, Dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 3 februarie 2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.
 
Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
 
Se incarca...