Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''CENTRU DE SĂNĂTATE ȘI FITNESS'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 43

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”CENTRU DE SĂNĂTATE ȘI FITNESS”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 43, inițiator: SC HANDELS SRL.

Publicăm proiectul de hotărâre în 1 noiembrie pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 2 noiembrie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...