Proiect de hotărâre privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret

ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 4 aprilie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro şi îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 5 aprilie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexa pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.


Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia MareSe incarca...