Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 391/2017 referitoare la ''Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare''

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 391/2017 referitoare la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 4 septembrie 2018, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro şi îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 5 septembrie 2018.

Precizăm că proiectul de hotărâre și raportul de specialitate pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.

Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...