Proiect de hotărâre privind aprobarea Sistemului informatic de gestiune a Registrului Spațiilor Verzi pentru Municipiul Baia Mare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Sistemului informatic de gestiune a Registrului Spațiilor Verzi pentru Municipiul Baia Mare.

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 13 aprilie 2018, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro şi îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 14 aprilie 2018.

Precizăm că proiectul de hotărăre, raportul de specialitate și anexa pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot trasmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.


Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...