Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU AMENAJARE PARC AGREMENT'', generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Barajului, F.N., județul Maramureș, inițiat de: SC Titanium BM SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU AMENAJARE PARC AGREMENT”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Barajului, F.N., județul Maramureș, inițiat de: SC Titanium BM SRL.

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 11 iulie 2018, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro şi îl afişăm la sediul instituției, iar în data de 12 iulie în presa scrisă.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...