Municipiul Baia Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru PUZ ''Bulevardul Republicii, bulevardul București, strada Culturii, bulevardul Independenței'' și declanșarea etapei de încadrare

Municipiul Baia Mare cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, judeţul Maramureş, titular al Planului Urbanistic Zonal pentru “Bulevardul Republicii, bulevardul București, strada Culturii, bulevardul Independenței”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru PUZ-ul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-16.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunţului.
Se incarca...