Invitaţie de participare nr. 20476/21.07.2015

la achiziţie directă de „Servicii de catering” aferent implementării proiectului “Asistenţa educaţională şi educaţie remedială cu programe «Scoală după scoală» şi educaţie de tip «A doua şansă» pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar la elevi şi diversificarea serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate şi în mediul rural EDU_2R”.

* atribuit în data de 24.08.2015


Se incarca...