Anunț de participare nr. 29215/07.07.2021 privind achiziția publică având ca obiect: Servicii privind participarea la activități transnaționale (schimb de experiență) pentru proiectul ''Planificare Strategică şi Implementarea de Proceduri pentru reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare şi Zona Metropolitană''

Municipiul Baia Mare vă invită să depuneţi ofertă la achiziţia publică în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii privind participarea la activități transnaționale (schimb de experiență) pentru proiectul „Planificare Strategică şi Implementarea de Proceduri pentru reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare şi Zona Metropolitană", cod SMIS 129243 finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020
Se incarca...