În atenția solicitanților de locuințe A.N.L.

Solicitanții care au înregistrat cereri pentru închirierea unei locuințe construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), sunt rugați să-și reactualizeze dosarele, conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

În acest sens, vor depune la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare din str. Gheorghe Șincai nr. 37, următoarele acte:
   - Adeverință de la locul de muncă pentru titular și membrii familiei;
   - Acte de identitate și acte de stare civilă pentru titular și membrii familiei;
   - Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate.

Actualizarea/completarea dosarelor se poate face până la finele lunii decembrie 2018.

Persoanele care nu vor reactualiza dosarele, vor fi excluse din lista de priorități aferentă anului 2019.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Direcției Patrimoniu, Serviciul Contracte Imobiliare, cu sediul în Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu nr. 2, telefon: 0262-275.587
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...