Hotărârea nr. 1 din 11.06.2019, a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii în vederea realizării obiectivului de utilitate publică de interes local "Modernizare și prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete – deschidere stradă între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete"

HOTĂRÂREA nr. 1 din 11.06.2019

EXTRAS


Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii în vederea realizării obiectivului de utilitate publică de interes local „ Modernizare și prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete – deschidere stradă între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”

HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se ia act de Declarația FMZ BAIA MARE IMOBILIARA S.R.L., de acceptare a condițiilor exproprierii imobilului, teren în suprafața de 9.956 mp, identificat prin C.F. nr. 125126 Baia Mare nr. cadastral C.F. nr. 125126.

Art.2. Se ia act de Declarația FMZ BAIA MARE IMOBILIARA S.R.L., de renunțare la despăgubirile prevăzute de Legea nr. 255/2010, în cuantum de 272.967 lei reprezentând despăgubiri cuvenite pentru terenul expropriat, identificat la articolul 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se dispune retragerea din contul deschis la CEC Bank S.A. de către Municipiul Baia Mare, a sumei de 272.967 lei , prevăzută la articolul 2 din prezenta hotărâre, sumă cu care se va reîntregii bugetul local al Municipiului Baia Mare.
Se incarca...