Dispoziția nr. 693/22.05.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, vineri, 29 mai 2020

22 Mai, 2020
DISPOZIŢIA NR. 693/22.05.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, vineri, 29 mai 2020
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, vineri, 29 mai 2020, ora 13:00. Ședința va avea loc în sala de Conferințe Millennium III, clădirea M1, str. V. Lucaciu, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare
Se incarca...