Dispoziția nr. 2182/29.11.2019 privind convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, luni, 2 decembrie 2019

29 Noiembrie, 2019
DISPOZIȚIA NR. 2182/ 29.11.2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în ședință extraordinară, luni, 2 decembrie 2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MRE,

Având în vedere faptul că la data de 1 decembrie 2019 expiră contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, potrivit dispozițiilor art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 și alin.5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1  Se convoacă,de îndată în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, luni, 2 decembrie 2019, ora 16:00. Ședința va avea loc în sala Europa, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
 
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș                                    Contrasemnat pentru legalitate
Primar al Municipiului Baia Mare                         Jur. Lia Augustina Mureşan
                                                                            Secretar General al Municipiului Baia Mare
Se incarca...