Dispoziția nr. 1189/14.08.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, luni, 19 august 2019

14 August, 2019
DISPOZIȚIA NR. 1189/14 AUG. 2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în ședință extraordinară, luni, 19 august 2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MRE,

Potrivit dispozițiilor art. 133, alin. 2, art. 134, alin. 1, lit. a și alin.5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare luni, 19 august 2019, ora 10:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2 (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
       
         (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
 
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:
         Instituția Prefectului Județului Maramureș;
         Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;
         Direcția Relații Publice;
         Serviciul Administrație Publică Locală.
 
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare
Se incarca...