Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare anunţă organizarea unui concurs de recrutare, în vederea ocupării a doua funcţii publice de execuție vacante de Consilier Juridic Cl. I Superior și Consilier Juridic Cl. I Asistent din cadrul Compartimentului Juridic

Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare anunţă organizarea unui concurs de recrutare, în vederea ocupării :

Funcţiilor publice de execuție vacante :

• Consilier Juridic Cl. I Superior din cadrul Serviciului Juridic Resurse Umane - Compartiment Juridic;
• Consilier Juridic Cl. I Asistent din cadrul Serviciului Juridic Resurse Umane - Compartiment Juridic;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale de participare la concurs, necesare ocupării unei funcţii publice de execuție, prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare.

• Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuție vacantă de Consilier Juridic Cl. I Superior din cadrul Serviciului Juridic Resurse Umane - Compartiment Juridic sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de Consilier Juridic Cl. I Superior: minimum 7 ani;

• Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuție vacantă de Consilier Juridic Cl. I Asistent din cadrul Serviciului Juridic Resurse Umane - Compartiment Juridic sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de Consilier Juridic Cl. I Asistent: minimum 1 an;

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 11.02.2019, ora 10:00 la sediul Direcției Asistenţă Socială Baia Mare, strada Dacia, nr. 1.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 28.01.2019, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, str. Dacia, nr. 1, telefon 0262/211949, interior 5.


DIRECTOR GENERAL
HÎRB ELENA DIANA

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere


Se incarca...