D.A.S. Baia Mare organizează concurs de selectie a personalului contractual pe posturi in afara organigramei, perioada determinata, respectiv COORDONATOR ECHIPA MOBILA in cadrul proiectului ''PUNE SUFLET PENTRU BUNICI''

Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific: 4.4 Reducerea numarului de persoane apartinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socioprofesionale/de formare profesionala adecvate nevoilor specifice

Rezultatele concursului

Rezultatele obtinute la selectia dosarelor

Rezultatele probei de interviu


Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...