Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINȚE FAMILIALE ȘI INTRODUCEREA UNEI SUPRAFEȚE TEREN ÎN INTRAVILAN, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vrancei F.N.

28 Iunie, 2018
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 ”Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula observaţii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINȚE FAMILIALE ȘI INTRODUCEREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN INTRAVILAN, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vrancei F.N., identificat prin C.F. 120365 Baia Mare.
Publicăm azi 28.06.2018 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...