Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Modificare indicatori urbanistici ai parcelei'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei fn.

21 Septembrie, 2021
Anunț de interes public
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Modificare indicatori urbanistici ai parcelei”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei FN
 
Publicăm azi 21.09.2021 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 21.09.2021
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Planul Urbanistic Zonal pentru "Modificare indicatori urbanistici ai parcelei”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei FN.
 
Iniţiator:
Sc Placo Still SRL

Elaborator:
SC BIA Bod Arcadie SRL
 
Planul Urbanistic Zonal "Modificare indicatori urbanistici ai parcelei”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei FN
Teritoriul studiat se află în intravilanul municipiului Baia Mare, în zona de nord-vest, pe str. Victoriei FN ,fiind delimitat de terenuri proprietate privată persoane fizice la est, teren proprietate Biserica Sf.Dimitrie la vest, strada Plevnei la nord si la sud strada Victoriei. Accesul în zonă se face din str. Victoriei si str.Plevnei
Suprafaţa totală a zonei de studiu este de 5.265 mp
Funcțiunea propusă:
UTR-L3c- Subzona Locuințelor individuale si colective cu D+P+2E+3R
Indicatori urbanistici propuşi:
     • POT maxim = 31%
     • CUT maxim= 1,08 mp Adc / mp teren
     • Regim de înălţime maxim =D+P+2E+3R, RH maxim = 14 m la cornişă
     • G.O.= 70%
     • Sp.V.= 30%
 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei, în perioada 21.09-10.10.2021 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare în Sala Europa, strada Gh.Sincai nr.37, la data de 04.10.2021, ora 14 :00. 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...