Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare pentru construire locuințe'', generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Miron Costin, f.n.

16 Iulie, 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

 
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare pentru construire locuințe, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Miron Costin, f.n.
Publicăm azi 16.07.2020 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 16.07.2020
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
PUZ - Planul Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare pentru construire locuințe, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Miron Costin, f.n..
 
 
Iniţiator:
ORHA ANDREI
 
Elaborator:
SC PANIMPEX SRL
 
 
 
 
  Planul Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare pentru construire locuințe, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Miron Costin, f.n..
Teritoriul studiat cuprinde imobilele identificate prin nr cad. 124848, 121427, 125176, 125178, 125175 și 125179. Zona studiată este delimitată la nord de strada Miron Costin iar în rest de proprietăți private.
Suprafața totală a zonei studiate este de 10467 mp conform planului de situație și a extraselor de carte funciară.
Funcțiunea propusă:
Zonă de locuit
UTR L2b – subzona locuințelor individuale, cu regim izolat de construire, situate pe versanți slab construiți, având înălțimea maximă P,S(D)+P, S(D)+P+1(M).
Indicatori urbanistici propuşi:
     • POT max = 20%
     • CUT max = 0,4 – pentru P,S(D)+P
0,6 – pentru P,S(D)+P+1(M)
Regimul de înălţime al clădirilor: P,S(D)+P, P+1(M), S(D)+P+1(M)
     • înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7m cu centrul pe linia cornișei.  

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 16.07.2020-30.07.2020 asupra documentelor disponibile pe siteul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Având în vedereHotararea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alerta pe teritoriul României, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului interesat să fie trimise electronic la următoarea adresa de mail: urbanism@baiamare.ro
Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...