Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan zonă mixtă – servicii – întreținere auto, activități productive mici, administrație – locuințe de serviciu'', generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Cernești nr. 1

01 Iulie, 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

 
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilan zonă mixtă – servicii – întreținere auto, activități productive mici, administrație – locuințe de serviciu, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Cernești, nr. 1.
Publicăm azi 01.07.2020 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 01.07.2020
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
PUZ - Planul Urbanistic Zonal pentru “Introducere teren în intravilan zonă mixtă – servicii – întreținere auto, activități productive mici, administrație – locuințe de serviciu”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Cernești, nr. 1.
 
 
Iniţiator:
JISA CĂLIN NICOLAE
 
Elaborator:
SC STUDIORING SRL
 
 
 
 
  Planul Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilan zonă mixtă – servicii – întreținere auto, activități productive mici, administrație – locuințe de serviciu, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Cernești, nr. 1.
Teritoriul studiat cuprinde imobilele identificate prin nr cad. 116968 și 116969. Zona studiată este delimitată la nord de strada Cernești, la est de nr. cad. 113778, la sud de nr. cad. 116905 și la vest de nr. cad. 119385.
Suprafața totală a zonei studiate este de 5832 mp conform planului de situație și a extraselor de carte funciară.
Funcțiunea propusă:
Zona mixtă
UTR CM2j-zonă mixtă-servicii-întreținere auto, activități productive mici, administrație și locuințe de serviciu.
Indicatori urbanistici propuşi:
    • POT max = 45%
    • CUT max = 1,2
Regimul de înălţime al clădirilor: P+2
    • RHmaxim=10,00 m la cornișă 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 01.07.2020-15.07.2020 asupra documentelor disponibile pe siteul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Având în vedereHotararea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alerta pe teritoriul României, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului interesat să fie trimise electronic la următoarea adresa de mail: cic@baiamare.ro
Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...