Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere în intravilan și lotizare zonă locuire Individuală'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Pictor Balla Jozsef FN

28 Octombrie, 2021
Anunț de interes public
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Modificare indicatori urbanistici ai parcelei”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei FN
 
Publicăm azi 28.10.2021 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 28.10.2021
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Introducere în intravilan și lotizare zonă locuire Individuală”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Pictor Balla Jozsef FN..
 
Iniţiator:
Serban Alexandru

Elaborator:
World Agora Design-urb.Mihaela Pusnava
 
Planul Planul Urbanistic Zonal " Introducere în intravilan și lotizare zonă locuire Individuală”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Pictor Balla Jozsef FN
Terenul studiat se află în extravilanul municipiului Baia Mare, pe str. Pictor Balla Joszef FN, fiind delimitat de strada Pictor Balla Joszef la Sud-Vest, la nord cu parcela proprietate privata cu nr.CAD 127375, la sud cu proprietatea privata cu nr.CAD 11162, iar la est cu parcela proprietate privata cu nr.Topo 4903/3/2/2. Accesul la imobilul cuprinse în PUZ este asigurat din strada Pictor Balla Joszef.
 Suprafaţa totală a zonei de studiu este de aprox. 3.569 mp
Funcțiunea propusă:
UTR-ZL-Subzona Locuințe Individuale si alte activități conexe
    • POT maxim = 35%
    • CUT maxim= 1.05 mp Adc / mp teren
    • Regim de înălţime maxim = S/D+P+1+2Er, H maxim = 12 m la cornişă
    • G.O.= 70 %
    • Sp.V.= 30 % 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei, în perioada 28.10-16.11.2021 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare în Sala Europa, strada Gh.Sincai nr.37, la data de 12.11.2021, ora 13 :00. 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...