Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE'' generat de terenul situat în Baia Mare, strada Viilor nr 45A

04 Iulie, 2018
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ” generat de terenul situat în Baia Mare, strada Viilor nr 45A .
Publicăm azi 05.07.2018 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...