Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE'', generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Progresului, nr.46

14 Aprilie, 2021
Anunț de interes public
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru “EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Progresului nr. 46.

Publicăm azi 14.04.2021 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunțului: 14.04.2021
PROPUNERE
 
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Plan Urbanistic Zonal pentru “EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Progresului nr. 46
 
 
Iniţiator:
Persoană fizică
 
 
Elaborator:
S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L.
 
 
Planul Urbanistic Zonal pentru “EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Progresului nr. 46.
 
Teritoriul studiat este delimitat de limita parcelei identificate cu nr. topo 1688/44 la est și la nord, de strada Progresului spre sud și de limita parcelei și strada Culturii spre vest.
Suprafața totală a zonei de studiu este de 2986.5 mp.
 
Funcțiunea propusă:
UTR CA3 a- locuințe colective, spații comerciale și servicii,
POT maxim propus = 80%
CUT maxim propus = 2,4 mp. A.D.C. / mp. teren.
G.O.= 90 %
Sp.V.= 10 %
 
REGIM DE ÎNĂLŢIME MAXIM PROPUS
Înălțimea maximă a clădirilor D(S)+P+4E,
Înălțimea maximă admisibilă la cornișe 18metri
 
 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 14.04.2021-30.04.2021 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului interesat să fie trimise electronic la următoarea adresa de mail: urbanism@baiamare.ro
Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...