Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal pentru ''EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE'' generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Progresului nr. 46

11 Decembrie, 2021

MUNICIPIUL BAIA MARE

 
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal  pentru EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE, generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Progresului nr. 46.

Publicăm azi 11.12.2021 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 11.12.2021
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Plan Urbanistic Zonal pentru “EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Progresului nr. 46
 
 
Iniţiator:
Persoană Fizică
 
 
Elaborator:
S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L.
 
 
 
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal pentru “EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Progresului nr. 46.
 
Teritoriul studiat este delimitat de limita parcelei identificate cu nr. topo 1688/44 la est și la nord, de strada Progresului spre sud și de limita parcelei și strada Culturii spre vest.
• Suprafața totală a zonei de studiu este de 2986.5 mp.
 
Funcțiunea propusă:
UTR CA3
a- locuințe colective, spații comerciale și servicii,
• POT maxim propus = 50%
• CUT maxim propus = 1.9 mp. ADC / mp. teren.
• G.O.= 70 %
• Sp.V.= 30 %
 
REGIM DE ÎNĂLŢIME MAXIM PROPUS
• Înălțimea maximă a clădirilor D(S)+P+2E+3Er,
• Înălțimea maximă admisibilă la cornișe 15metri  
 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 11.12.2021 – 27.12.2021 asupra documentelor disponibile pe site ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Observațiile publicului interesat vor fi trimise electronic la următoarea adresa de mail: urbanism@baiamare.ro Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
PUBLICUL INTERESAT ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA DEZBATEREA PUBLICĂ ONLINE a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru “EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Progresului nr. 46. în format de videoconferinţă, pe platforma electronică Cisco Webex Meetings, 29.12. 2021, ora 14.00.

Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii vor primi linkul de acces pe platforma online de videoconferinţă, în baza unui formular completat.
Formularul poate fi completat pe site-ul instituției, accesând urmatorul link:
https://www.baiamare.ro/ro/formulare/Cerere-dezbatere-online-PUZ/ , până în data de 27.12..2021 ora 15:30, având ca titlu „Ȋnscriere PUZ “EXTINDERE IMOBIL ȘI AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE” strada Progresului nr. 46.”

 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...