Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Schimbare funcțională UTR CB4 în UTR DS-zonă pentru depozitare și servicii de tip industrial'', generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Europa 117A

31 Martie, 2022
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal ” Schimbare funcțională UTR CB4 în UTR DS-zonă pentru depozitare și servicii de tip industrial ” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Europa nr.117A.
Publicăm azi 31.03.2022 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 31.03.2022
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
” Schimbare funcțională UTR CB4 în UTR DS-zonă pentru depozitare și servicii de tip industrial ” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Europa nr.117A

Iniţiatori:
SC Total Oil SRL

Elaborator:
Sc Linie Punct SRL
Sc Taffo SRL
 
Planul Urbanistic Zonal ” Schimbare funcțională UTR CB4 în UTR DS-zonă pentru depozitare și servicii de tip industrial ” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Europa nr.117A.
 
Teritoriul studiat este situat in intravilanul Municipiului Baia Mare in zona vestica fiind delimitat la nord de proprietate privata, la est și la sud de strada Europa, iar la vest de proprietați private
 Suprafaţa totală a zonei de studiu este de aprox. 3.700 mp
Funcțiunea propusă:
UTR DS-Zona pentru depozitare și servicii de tip industrial
• POT maxim = 80%
• CUT maxim= 2,4 mp Adc / mp teren
• Regim de înălţime maxim = P+3, RH maxim =20 m la cornişă
• G.O.= 80 %
• Sp.V.= 20 %
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei in perioada 31.03 - 27.04.2022, asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc în Sala Europa, strada Gh.Sincai 37, la data de 26.04 .2022 , ora 15:00.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...