Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Modificare de U.T.R. V1 în L3'' Baia Mare, str. Păltinișului FN

21 Februarie, 2024

ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic "Modificare de U.T.R. V1 în L3”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Păltinișului FN.

Publicăm azi 21.02.2024 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

Data anunţului: 21.02.2024

                           PROPUNERE

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE

 

Planul Urbanistic Zonal pentru ”Modificare de U.T.R. V1 în L3” generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Paltinisului, fn

 

Iniţiatori:

Persoane Fizice

 

Elaborator:

B.I.A. Oxana N Craciun S.R.L.

 

Planul Urbanistic Zonal ” Modificare de U.T.R. V1 în L3” generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Paltinisului, fn.

Teritoriul care urmează să fie reglementat este localizat în intravilanul municipiului Baia Mare, în partea sudică, pe strada Păltinișului, f.n., este delimitat la sud de strada Păltinișului, iar în nord, est și vest de proprietăți private.

Suprafaţa totală a zonei de studiu este de 2452 mp
Funcțiunea propusă:
L3m- subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

Pentru locuințe individuale
P.O.T maxim propus = 35%
C.U.T maxim propus pentru P+1= 0.9 mp ADC/mp teren
C.U.T maxim propus pentru P+2= 1.1 mp ADC/mp teren
Regimul maxim de înalțime propus va fi S(D)+ P+2E
H maxim = 11,0 la atic – pentru construcții cu acoperiș tip terasa
H maxim = 15,0 m la coamă pentru clădiri cu acoperis
G.O. propus =70 %
Sp.V propus =30 %

 

Alte funcțiuni inclusiv locuință colectivă 

P.O.T maxim propus = 50%
C.U.T maxim propus pentru P+1 = 0.9 mp. ADC/mp teren
C.U.T maxim propus pentru P+2= 1.5 mp. ADC/mp teren
Regimul maxim de înalțime propus va fi S(D)+ P+2E
H maxim = 11,0 la atic – pentru construcții cu acoperiș tip terasa
H maxim = 15,0 m la coamă pentru clădiri cu acoperis
G.O propus = 70 %
Sp.V propus = 30 % 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 21.02.2024 - 06.03.2024 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/

Dezbaterea publică va avea loc în Sala Europa la sediul Primăriei Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr.37, la data de 01.03.2024, ora 14:00 .

 

Se incarca...