Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''MODELARE ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE'' generat de imobilul situat în Baia Mare, strada 22 Decembrie Nr. 3

24 Noiembrie, 2022

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal ”MODELARE ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada 22 Decembrie, nr. 3
Publicăm pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

Data anunţului:24.11.2022

                           PROPUNERE

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE

 

Plan Urbanistic Zonal ”MODELARE ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada 22 Decembrie nr. 3

 

Iniţiator:

SC ALPADRINA SRL

 

Elaborator:

SC ARHIHOME SRL

 

 

 

Plan Urbanistic Zonal ”MODELARE ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada 22 Decembrie nr. 3
• Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z, este delimitat la nord de strada 22 Decembrie, la est de strada Vasile Alecsandri, la sud de strada Romană și la vest de strada Avram Iancu și cuprinde terenul care a generat PUZ, identificat prin CF. Nr 113097, nr.CAD.113097, proprietar SC ALPADRINA SRL, cota actuala 1/1-597mp ,
• Suprafața totală a zonei de studiu este de aproximativ 19300 mp.
Funcțiunea propusă:
• UTR - CA 3 - centrul anilor 60 - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie , cu regim de construire continuu sau discontinuu, cu cerinţe speciale de configurare pentru menţinerea unor perspective spre centrul vechi şi peisajul colinar.
Indicatori urbanistici propuşi:
• POT maxim = 70%
• CUT maxim= 2,20 mp Adc / mp teren
• G.O.= 80 %
• Sp.V.= 20 %
Regim de înălţime maxim propus
• RH maxim = S+P+2E+3Eretras,
• H max = 14 m la cornişă
Amplasarea clădirilor
• Construcțiile se vor alinia față de limita de proprietate dinspre strada 22 Decembrie la o distanță de minim 4,00m.
• Construcțiile se vor alinia față de limita de proprietate dinspre Aleea Romană la o distanță de minim 3,50m.
• Construcțiile se vor alinia față de limita de proprietate dinspre strada Avram Iancu la o distanță de minim 3,50m.
• Construcțiile se vor alinia față de limita de proprietate dinspre strada Vasile Alecsandri la aliniament 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 25.11.2022-14.12.2022 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/. Observațiile publicului interesat vor fi trimise electronic la următoarea adresa de e-mail: urbanism@baiamare.ro., până la data de 14.12.2022

Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primariei Baia Mare în Sala Europa,str. Gh.Sincai nr.37,  la  data  de  22.09.2022, ora  16:00.

 

Descarcă fișiere atașate DESCARCĂ ANUNȚUL
Se incarca...