Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan și reglementare pentru locuire individuală'', generat de amplasamentul situat în Baia Mare, strada Valea Fragilor 16C

29 Aprilie, 2022
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren in intravilan si reglementare pentru locuire individuala”, generat de amplasamentul situat in Baia Mare pe strada Valea Fragilor 16C.
 
Publicăm azi 29.04.2022 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE 
Data anunţului: 29.04.2022
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
"Introducere teren in intravilan si reglementare pentru locuire individuala”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, str. Valea Fragilor 16C

Iniţiatori:
Persoană Fizică

Elaborator:
Sc Arhihome SRL
 
Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren in intravilan si reglementare pentru locuire individuala”, generat de amplasamentul situat in Baia Mare pe strada Valea Fragilor 16C
Teritoriul studiat este parțial în extravilanul municipiului Baia Mare și parțial în intravilan si este delimitat de terenuri proprietați private, iar accesul la acesta se face de pe strada Fragilor.
Suprafaţa totală a zonei de studiu este de aprox. 13.892 mp
Funcțiunea propusă:
UTR- L1’ - subzona locuintelor individuale
   • POT maxim = 45%
   • CUT maxim= 0,4 mp Adc / mp teren pt înalțimi D+P
   • CUT maxim= 0,8 mp Adc/mp teren pt înălțimi D+P+1E(M)
   • Regim de înălţime maxim = D+P+1E(M), RH maxim = 8 m la cornişă
   • G.O.= 60%
   • Sp.V.= 40% 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei in perioada 29.04 - 18.05.2022, asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primariei Baia Mare în Sala Europa, strada Gh.Sincai 37, la data de 18.05.2022 , ora 14:00.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...