Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan pentru zonă de locuințe'', generat de amplasamentul situat în Baia Mare, strada Miron Costin FN

29 Aprilie, 2022
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren in intravilan pentru zone de locuinte”, generat de amplasamentul situat in Baia Mare pe strada Miron Costin FN.
 
Publicăm azi 29.04.2022 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE 
Data anunţului: 29.04.2022
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
"Introducere teren in intravilan pentru zone de locuinte”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, str. Miron Costin FN

Iniţiatori:
Persoană Fizică

Elaborator:
BIA Oxana N.Craciun-urb.Oxana Florescu
 
Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren in intravilan pentru zone de locuinte”, generat de amplasamentul situat in Baia Mare pe strada Miron Costin FN
 
Teritoriul studiat este parțial în extravilanul municipiului Baia Mare și parțial în intravilan si este delimitat de terenuri proprietați private, iar accesul la acesta se face de pe strada Miron Costin
Suprafaţa totală a zonei de studiu este de aprox. 1.225 mp
Funcțiunea propusă:
UTR- L2b- subzona locuintelor individuale si functiuni complementare
   • POT maxim = 35%
   • CUT maxim= 1,0 mp Adc/mp teren
   • Regim de înălţime maxim = D+P+1E(M), RH maxim = 8 m la cornişă
   • G.O.= 35%
   • Sp.V.= 65% 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei in perioada 29.04 - 18.05.2022, asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primariei Baia Mare în Sala Europa, strada Gh.Sincai 37, la data de 18.05.2022 , ora 15:00.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...