Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan pentru construire casă de locuit'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Miron Costin FN

21 Aprilie, 2022
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal " Introducere teren in intravilan pentru construire casa de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin FN.
 
Publicăm azi 21.04.2022 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 21.04.2022
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
" Introducere teren in intravilan pentru construire casa de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin FN

Iniţiatori:
Persoană Fizică

Elaborator:
BIA BOD Arcadie-urb.Bod Arcadie
 
Planul Urbanistic Zonal ” Introducere teren in intravilan pentru construire casa de locuit ” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Miron Costin.
 
Teritoriul studiat se află în extravilanul municipiului Baia Mare, pe str. Miron Costin fn, fiind delimitat de strada Miron Costin la est, iar la nord sud si vest de proprietati private
 Suprafaţa totală a zonei de studiu este de aprox. 596 mp
Funcțiunea propusă:
UTR-L3b-Subzona Locuințe Individuale
     • POT maxim = 30%
     • CUT maxim= 0,6mp Adc / mp teren
     • Regim de înălţime maxim = S(D)+P+1E(M) RH maxim = 7 m la cornişă
     • G.O.= 60 %
     • Sp.V.= 40 % 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei in perioada 21.04 - 10.05.2022, asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc în Sala Europa, strada Gh.Sincai 37, la data de 10.05.2022 , ora 15:00.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...